2017-12-11

O szkole

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu rozpoczęło działalność w roku szkolnym 1996/1997. Dnia 10 października 2008 roku szkoła przyjęła imię Jana III Sobieskiego i przyjęła sztandar. Szkoła daje gruntowną wiedzę, która umożliwia zdanie matury z nauczanych przedmiotów i podjęcie dalszego kształcenia na wybranych kierunkach studiów. Młodzież ma możliwość nauki języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i łacińskiego. V liceum ogólnokształcące jest jedyną szkołą tego typu, w której utworzono klasę integracyjną. Budynek został w pełni przystosowany do przemieszczania się uczniów niepełnosprawnych. Domeną szkoły są przede wszystkim nasi uczniowie, ale również nasza baza dydaktyczna. Szkoła dysponuje 16 salami lekcyjnymi, które zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny. Posiadamy 1 pracownię komputerową. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na sali gimnastycznej, siłowni bądź w sąsiadującej ze szkołą hali sportowej oraz na boiskach stanowiących kompleks sportowy. W poszukiwaniu książek można udać się do szkolnej biblioteki i czytelni, gdzie oprócz szerokiego zbioru woluminów jest dostęp do Internetu. Ponadto uczniowie mają możliwość uzyskania w każdej chwili pomocy ze strony wychowawcy i nauczycieli. Uczniowie i ich rodzice mogą skorzystać z fachowej pomocy pedagoga szkolnego. W szkole zatrudniona jest pielęgniarka. Na terenie budynku funkcjonuje również sklepik, w którym można zaopatrzyć się w drugie śniadanie. W zależności od potrzeb uczniów prowadzone są przez nauczycieli zajęcia rozwijające zainteresowania i ich talenty, natomiast Ci którzy mają problemy w nauce mogą liczyć na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotu. Niezwykle ważną rolę odgrywa w szkole Samorząd Uczniowski. Kreatywność młodzieży, dyrekcji i grona pedagogicznego znajduje swój wyraz w licznych imprezach okolicznościowych, wycieczkach, mikołajkach, galach bożonarodzeniowych, walentynkach, galach wielkanocnych, dniach sportu i wiosny itp. Szkoła bierze udział w uroczystościach środowiskowych, konkursach międzyszkolnych, które m.in. sama organizuje, jest otwarta na współpracę z instytucjami kulturalnymi. Młodzież ma możliwość realizowania się w wolontariacie oraz w różnego rodzaju akcjach charytatywnych: „Młoda krew ratuje życie”, „Zbiórka żywności” w okresach przedświątecznych, „Góra grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, zbiórka na rzecz dzieci z domu dziecka, kwesta uliczna PCK "Zajączek Wielkanocny", itp. Nauczyciele uczący w szkole mają wysokie kwalifikacje które ciągle doskonalą, nabywają nowe w zależności od potrzeb szkoły, tworzą przyjazną atmosferę, zapewniają wysoki poziom nauczania. Rodzice cenią dobry kontakt z nauczycielami i wychowawcami, zaangażowanie dyrekcji i nauczycieli w rozwój szkoły, miłą i przyjazną atmosferę oraz skutecznie realizowane programy: wychowawczy i profilaktyczny. Komfort pracy i nauki zapewniają odnowione, jasne pomieszczenia oraz dobrze wyposażone klasopracownie przedmiotowe, a wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole gwarantuje całodobowy monitoring. Uczniowie posiadają własnej szafki, które zabezpieczają ich rzeczy osobiste. V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu sukcesywnie realizuje wyznaczone cele i zadania, które odpowiadają nowoczesnemu kształceniu. Dbamy o dobrą jakość pracy, a stosowane metody dydaktyczne sprzyjają przyrostowi wiedzy i zwiększaniu efektywności nauczania.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się